හෙළබොදු ඉතිහාස අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය

“හෙළබොදු ඉතිහාස අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය” හෙළ බොදු ඉතිහාසය ගවේෂණය කර, කාලයේ වලි තලාවෙන් වැසී ගොස් ඇති හෙළබොදු ශිෂ්ටාචාරය නැවත ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත කිරීම වස් ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩනගා ඇති ස්වේච්ඡා සංවිධානයකි.

මෙම සංවිධානයට නායකත්වය දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ සංඝ පීතෘවරයාන් වහන්සේ නමක් වන, ඌව වෙල්ලස්ස, බිම්තැන්නන හා නැගෙනහිර තෙපලාතේ ප්‍රධාන  සංඝනායක බදුලුගම්මාන සුමනසාර නායක හිමිපානන් වහන්සේය. එදා බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයින්ගේ කෘර පාලනයට විරුද්ධව 1818 සටන් වැදුන ඌව වෙල්ලස්ස කැරැල්ලේ නායකත්වය ගෙන  සුද්දාගෙ කෘර වෙඩිපහරින් ජාතිය වෙනුවෙන් දිවි පිදු වෙල්ලස්සේ රටේ රාලගේ මුනුපරකු වන මුන්වහන්සේ, එදා උන්වහන්සේගේ මුත්තා විසින් නිම කරන්නට නොහැකිව ඉතුරුකොට ගිය ජාතික කාරිය නිම කරන්නට මෙම සංවිධානයට නායකත්වය දෙමින්, බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත පාලනය විසින් හිතා මතාම ලොවෙන් අතුරුදහන් කරන ලද හෙළ බොදු ශිෂ්ටාචාරය නැවත ගොඩනගන්නත්, දැනට ලොවෙන් සැගව ගොස් ඇති නිබ්බාන මග නැවත මේ ලොව ස්ථාපිත කරන්නත්  පෙරමුණ ගෙන ඇත.

මෙම සංවිධානයද  ලාභ නොලබන රාජ්‍ය නොවන ස්වේච්ඡා සංවිධානයක් වන අතර කිසිම දේශපාලන මතයක් හෝ වෙනත් කිසිදු ජාතිවාදී හෝ වර්ගවාදී අදහසක් නොදරන, කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට හෝ වෙනත් කිසිදු අන්තවාදී අදහස් දරන කණ්ඩායමකට පකෂපාතිව කටයුතු නොකරන, සියලු ලෝක පුරවැසියන්ගේ මුලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් අගයන හා ආරක්ෂා වෙන පරදි කටයුතු කරන සාමකාමී, නිදහස් හා නොබැදුණු සංවිධානයකි.  

තවද මෙම සංවිධානයේ සියලු කටයුතුද  සියලු සත්වයන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය සහ ස්වාභාවික පරිසරය  ආරක්ෂා වෙන පරිදි සියලු සත්වයන් කෙරේ ඇති අපරිමිත සම මෙත පෙරදැරිව ක්‍රියාත්මක වන ලෝකයේ පිළිගත් නිතී රීති වලට අනුකුලව පමණක් කටයුතු කරන පරම අවිහින්සාවාදී  ආයතනයකි.

මෙම සංවිධානයේ තවත් භික්ෂුන් වහන්සේලා, මෙහෙනින් වහන්සේලා සහ නොයෙකුත් වුර්තිකයින් සාමාජිකත්වය දරන අතර මෙම සංවිධානයේ අරමුණු ශාක්සාත් කර ගැනීමට කැමති ඕනෑම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියකුට මෙම සංවිධානයේ සාමජිකත්වය ලබාගත හැක.

දැනට මෙම සංවිධානය, යුරෝපයේ “අරියකම්මට්ඨාන” නම් සංවිධානය සමග එක්වී, අපේ හෙළ ශිෂ්ටාචාරයේ සහ අවසාන තථාගතයන් වහන්සේ වන “ගොතම සමන බුදුන්ගේ” ඉතිහාස ගත තොරතුරු නැවත නිවැරදි කර ලොව පිළිගන්නා ලෙස සනාථ කිරීමට “අපේ ඉතිහාසය අපි නිවැරදි කරමු” යන ව්‍යාපෘතිය මෙහෙයවමින් සිටි.